หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศ.เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
      

ประกาศ....โรงเรียนเชียงคาน เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
แบ่งวันรับสมัคร ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
- ห้องเรียน MEP ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
- ห้องเรียนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
- นักเรียน ชั้น ม.๓ เดิม รับสมัครวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
- นักเรียนทั่วไป รับสมัครวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

*** เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร คลิก>>> https://goo.gl/KjwW2e
ปฏิทินการรับสมัคร คลิก>>> https://goo.gl/hKzmT2
: Admin Chiangkhan
: 2559-02-13