หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

                                                                                                                                                             โรงเรียนเชียงคาน ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ 2 ถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  42110
โทรศัพท์ 0 4282 1159,0 4282 2282  โทรสาร 0 4282 1869
Website www.ck.ac.th