.

ยินดีต้อนรัยเข้าสู่ :โรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19 

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 


 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเชียงคาน
      ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย และการขับเคลื่อนของบริบทเชียงคาน-โมเดล(
CHIANGKHAN-MODEL: 2557-2558) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาเชิงรุกกับ 3 ยุทธศาสตร์ 3 เดือน 3 คุณภาพ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพดังนี้

 

[3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  การมีส่วนร่วม  สร้างโอกาส  และคุณภาพ

[3 เดือน 3 ระยะ เฟสที่ 1 ได้แก่
                      ระยะที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2557

                      ระยะที่ 2 เมษายน  - มิถุนายน 2557

                      ระยะที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2557

[3 คุณภาพ ได้แก่ 1. คุณภาพ  – กายภาพ

                          2. คุณภาพ  – ครูสู่นักเรียน

                          3. คุณภาพ  – สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้

[โรงเรียน 4 น่า ประกอบด้วย  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียนรู้  น่าเชื่อถือ

[ภาพความสำเร็จตามเป้าหมาย 5 ดี มีคุณภาพ ได้แก่

     1. นักเรียนดีมีคุณภาพ

     2. ครูดีมีคุณภาพ

     3. สถานศึกษาดีและแหล่งเรียนรู้ดีมีคุณภาพ

     4. การบริหารจัดการดีมีคุณภาพ

     5. สังคม ชุมชน และวัฒนธรรมดีมีคุณภาพ

[เด็กไทยยุคใหม่ตามแนวทางการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ดังนี้

     1. เป็นเลิศทางวิชาการ

     2. สื่อสารสองภาษา

     3. ล้ำหน้าทางความคิด

     4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

     5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

 

 
 
ดร.สุเมธ ปานะถึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 เมษายน 2560
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.162.4.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 194,541
 
 
: โรงเรียนเชียงคาน
48 ม. 2 ถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
Tel : 042821159
Email : cks@hotmail.com